عربية

Prix du neuf Nissan Micra Visia + 1.2 ess 80ch - autobip.com

Prix
Nissan Micra 1.2 ess 80ch

1.179.000 DA

3 Mois

Moteur

Essence

3 cylindres

1.2 L

80ch à 5600tr/min

110 Nm - 4000 tr/min

12 soupapes

170 km/h

12.5 s

41 L

5 / 3.6 / 4.1

Confort

Assistée

Manuelle

Tissu

non

non

non

non

Conducteur

non

non

non

non

non

non

non

Look

Ouvrant

non

non

non

non

non

non

Sécurité

4

oui

non

non

non

na

non

Signaler une erreur dans la fiche téchnique Nissan Micra Visia + 1.2 ess 80ch Retour vers :Prix du neuf >> Nissan >> Micra >> Visia +