عربية

Listing des prix Captur

 • Renault Captur Trendy 0.9 tce 90 ch
 • prix du neuf Captur Trendy algerie
  • Prix promotion : 1.566.000 DA
  • Prix TTC : 1.706.000 DA
  • Prix Licence : 1.297.000 DA
  • Prix ANDI : 1.347.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur + Passager
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • En Option
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
 • Renault Captur Trendy 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Captur Trendy algerie
  • Prix promotion : 1.639.000 DA
  • Prix TTC : 1.779.000 DA
  • Prix Licence : 1.355.000 DA
  • Prix ANDI : 1.406.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur + Passager
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • En Option
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
 • Renault Captur Luxe 0.9 tce 90 ch
 • prix du neuf Captur Luxe algerie
  • Prix promotion : 1.695.500 DA
  • Prix TTC : 1.903.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Avant + Arriere + Caméra de recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur + Passager
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
 • Renault Captur Luxe 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Captur Luxe algerie
  • Prix promotion : 1.765.500 DA
  • Prix TTC : 1.975.000 DA
  • Prix Licence : 1.509.000 DA
  • Prix ANDI : 1.565.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Avant + Arriere + Caméra de recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur + Passager
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option

Listing des prix Clio 4

 • Renault Clio 4 Dynamique Expression 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Clio 4 Dynamique Expression algerie
  • Prix promotion : 1.286.000 DA
  • Prix TTC : 1.456.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Limited 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Clio 4 Limited algerie
  • Prix promotion : 1.214.500 DA
  • Prix TTC : 1.464.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • ISOFIX
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Dynamique Expression 0.9 tce 90 ch
 • prix du neuf Clio 4 Dynamique Expression algerie
  • Prix promotion : 1.362.000 DA
  • Prix TTC : 1.552.000 DA
  • Prix Licence : 1.145.000 DA
  • Prix ANDI : 1.189.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Limited 0.9 tce 90 ch
 • prix du neuf Clio 4 Limited algerie
  • Prix promotion : 1.352.500 DA
  • Prix TTC : 1.560.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • ISOFIX
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Dynamique plus 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Clio 4 Dynamique plus algerie
  • Prix promotion : 1.453.000 DA
  • Prix TTC : 1.563.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
 • Renault Clio 4 Dynamique Expression 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Clio 4 Dynamique Expression algerie
  • Prix promotion : 1.445.000 DA
  • Prix TTC : 1.634.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Limited 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Clio 4 Limited algerie
  • Prix promotion : 1.412.500 DA
  • Prix TTC : 1.642.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • ISOFIX
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Exception 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Clio 4 Exception algerie
  • Prix promotion : 1.568.000 DA
  • Prix TTC : 1.648.000 DA
  • Prix Licence : 1.227.000 DA
  • Prix ANDI : 1.276.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Dynamique plus 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Clio 4 Dynamique plus algerie
  • Prix promotion : 1.540.000 DA
  • Prix TTC : 1.740.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
 • Renault Clio 4 Limited Seventeen 0.9 tce 90 ch
 • prix du neuf Clio 4 Limited Seventeen algerie
  • Prix promotion : 1.499.000 DA
  • Prix TTC : 1.741.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Limited Seventeen 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Clio 4 Limited Seventeen algerie
  • Prix promotion : 1.631.500 DA
  • Prix TTC : 1.810.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 GT Line 0.9 tce 90 ch
 • prix du neuf Clio 4 GT Line algerie
  • Prix promotion : 1.604.500 DA
  • Prix TTC : 1.827.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Caméra de recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Panoramique
   • Avant
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • oui
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Havana 0.9 tce 90 ch
 • prix du neuf Clio 4 Havana algerie
  • Prix TTC : 1.828.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • Avant
   • oui
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 GT Line 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Clio 4 GT Line algerie
  • Prix promotion : 1.655.500 DA
  • Prix TTC : 1.870.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Caméra de recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • ISOFIX
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • Avant
   • En Option
   • En Option
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Clio 4 Havana 1.5 DCI 85ch
 • prix du neuf Clio 4 Havana algerie
  • Prix TTC : 1.891.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • Avant
   • oui
   • 17
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui

Listing des prix Clio 4 RS

 • Renault Clio 4 RS 1.6 Ess EDC 200ch
 • prix du neuf Clio 4 RS  algerie
  • Prix TTC : 2.630.000 DA
   • Assistée électrique
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Avant
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • En Option
   • 18
   • Avant
   • 6
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui

Listing des prix Clio Campus

 • Renault Clio Campus Facelift 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Clio Campus Facelift algerie
  • Prix promotion : 1.200.000 DA
  • Prix TTC : 1.327.000 DA
  • Prix Licence : 992.000 DA
  • Prix ANDI : 1.033.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • En Option
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • A distance
   • non

Listing des prix Fluence

 • Renault Fluence Expression 1.6 ess 110ch
 • prix du neuf Fluence Expression algerie
  • Prix promotion : 1.516.000 DA
  • Prix TTC : 1.686.000 DA
  • Prix Licence : 1.253.000 DA
  • Prix ANDI : 1.298.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • non
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • non
 • Renault Fluence Expression 1.5 DCI 105ch
 • prix du neuf Fluence Expression algerie
  • Prix promotion : 1.638.000 DA
  • Prix TTC : 1.808.000 DA
  • Prix Licence : 1.353.000 DA
  • Prix ANDI : 1.402.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • non
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • non
 • Renault Fluence Dynamique 1.6 ess 110ch
 • prix du neuf Fluence Dynamique algerie
  • Prix promotion : 1.554.500 DA
  • Prix TTC : 1.814.000 DA
  • Prix Licence : 1.349.000 DA
  • Prix ANDI : 1.399.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • A distance
   • non
   • oui
 • Renault Fluence Dynamique 1.5 DCI 105ch
 • prix du neuf Fluence Dynamique algerie
  • Prix promotion : 1.728.500 DA
  • Prix TTC : 1.993.000 DA
  • Prix Licence : 1.495.000 DA
  • Prix ANDI : 1.549.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • A distance
   • non
   • oui
 • Renault Fluence Privilège 1.5 DCI 105ch
 • prix du neuf Fluence Privilège algerie
  • Prix promotion : 1.938.000 DA
  • Prix TTC : 2.108.000 DA
  • Prix Licence : 1.583.000 DA
  • Prix ANDI : 1.641.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • A distance
   • non
   • oui

Listing des prix Kangoo

 • Renault Kangoo Grand Confort 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Grand Confort algerie
  • Prix promotion : 1.276.000 DA
  • Prix TTC : 1.356.000 DA
  • Prix Licence : 1.106.000 DA
  • Prix ANDI : 1.138.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • non
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • oui
   • non
   • non
   • 2
   • oui
   • oui
   • oui
 • Renault Kangoo Confort (Utilitaire) 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Confort (Utilitaire) algerie
  • Prix promotion : 1.314.500 DA
  • Prix TTC : 1.424.000 DA
  • Prix Licence : 1.146.000 DA
  • Prix ANDI : 1.256.000 DA
   • Assistée
   • non
   • non
   • non
   • Conducteur + Passager
   • non
   • oui
   • non
   • non
   • 2
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
 • Renault Kangoo Grand confort (Utilitaire) 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Grand confort (Utilitaire) algerie
  • Prix promotion : 1.364.500 DA
  • Prix TTC : 1.460.000 DA
  • Prix Licence : 1.173.000 DA
  • Prix ANDI : 1.289.000 DA
   • Assistée
   • non
   • Avant
   • non
   • Conducteur + Passager
   • oui
   • oui
   • non
   • non
   • 2
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
 • Renault Kangoo Authentique + 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Authentique + algerie
  • Prix promotion : 1.369.200 DA
  • Prix TTC : 1.832.000 DA
   • Assistée
   • non
   • Avant
   • non
   • Conducteur + Passager
   • non
   • oui
   • non
   • non
   • 2
   • oui
   • AFU / BAS
   • non
   • non
 • Renault Kangoo Expression 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Expression algerie
  • Prix promotion : 1.700.000 DA
  • Prix TTC : 1.850.000 DA
  • Prix Licence : 1.378.000 DA
  • Prix ANDI : 1.448.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • non
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
 • Renault Kangoo Expression 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Expression algerie
  • Prix promotion : 1.762.500 DA
  • Prix TTC : 1.960.000 DA
  • Prix Licence : 1.488.000 DA
  • Prix ANDI : 1.545.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur + Passager
   • oui
   • oui
   • non
   • Avant
   • 2
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
 • Renault Kangoo Privilège + 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Privilège + algerie
  • Prix promotion : 1.802.500 DA
  • Prix TTC : 2.077.000 DA
  • Prix Licence : 1.577.000 DA
  • Prix ANDI : 1.642.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur + Passager
   • ISOFIX
   • oui
   • oui
   • oui
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
 • Renault Kangoo Extrême Outdoor 1.5 DCI 80ch
 • prix du neuf Kangoo Extrême Outdoor algerie
  • Prix promotion : 1.916.000 DA
  • Prix TTC : 2.121.000 DA
  • Prix Licence : 1.611.000 DA
  • Prix ANDI : 1.675.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur + Passager
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non

Listing des prix Koleos

 • Renault Koleos Privilège 2.0 DCI 4X4 150ch
 • prix du neuf Koleos Privilège algerie
  • Prix TTC : 2.942.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur + Passager
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • 17
   • Avant
   • 6
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Koleos Privilège 2.0 DCI 4X4 150ch BVA
 • prix du neuf Koleos Privilège algerie
  • Prix TTC : 3.045.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur + Passager
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • 17
   • Avant
   • 6
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui

Listing des prix Laguna Coupé

 • Renault Laguna Coupé 2.0 DCI 150ch
 • prix du neuf Laguna Coupé  algerie
  • Prix TTC : 3.200.000 DA
   • Assistée
   • Bi-Zone
   • Avant
   • Radar de Recul
   • oui
   • Conducteur
   • oui
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • Xenon
   • En Option
   • 17
   • non
   • 6
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
   • oui

Listing des prix Latitude

 • Renault Latitude Privilège 2.0 DCI 150ch
 • prix du neuf Latitude Privilège  algerie
  • Prix promotion : 2.773.000 DA
  • Prix TTC : 3.001.000 DA
  • Prix Licence : 2.222.000 DA
  • Prix ANDI : 2.304.000 DA
   • Assistée
   • Tri-Zone
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur + Passager + Réglage électrique
   • oui
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Xenon
   • En Option
   • 17
   • Avant
   • 6
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui

Listing des prix Megane 3

 • Renault Megane 3 Expression 1.6 ess 16V 110ch
 • prix du neuf Megane 3 Expression  algerie
  • Prix promotion : 1.537.000 DA
  • Prix TTC : 1.677.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • En Option
   • non
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • oui
 • Renault Megane 3 Dynamique 1.6 ess 16V 110ch
 • prix du neuf Megane 3 Dynamique algerie
  • Prix promotion : 1.585.500 DA
  • Prix TTC : 1.791.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • Avant
   • En Option
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Megane 3 Expression 1.5 DCI 105ch
 • prix du neuf Megane 3 Expression  algerie
  • Prix promotion : 1.580.500 DA
  • Prix TTC : 1.804.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • En Option
   • non
   • Avant
   • 4
   • oui
   • oui
   • oui
 • Renault Megane 3 New Play 1.5 DCI 105ch
 • prix du neuf Megane 3 New Play algerie
  • Prix promotion : 1.637.500 DA
  • Prix TTC : 1.937.000 DA
  • Prix Licence : 1.454.000 DA
  • Prix ANDI : 1.506.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Avant + Arrière
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • En Option
   • 17
   • Avant
   • 6
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
   • oui
 • Renault Megane 3 Dynamique 1.5 DCI 105ch
 • prix du neuf Megane 3 Dynamique algerie
  • Prix promotion : 1.866.500 DA
  • Prix TTC : 2.028.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • Avant
   • En Option
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Megane 3 Reveal 1.9 DCI 130ch
 • prix du neuf Megane 3 Reveal algerie
  • Prix promotion : 1.778.500 DA
  • Prix TTC : 2.128.000 DA
  • Prix Licence : 1.570.000 DA
  • Prix ANDI : 1.641.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
   • oui
 • Renault Megane 3 Bose 1.9 DCI 130ch
 • prix du neuf Megane 3 Bose algerie
  • Prix promotion : 2.132.000 DA
  • Prix TTC : 2.282.000 DA
  • Prix Licence : 1.718.000 DA
  • Prix ANDI : 1.789.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • En Option
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • oui
   • non
   • oui
 • Renault Megane 3 GT Line 1.9 DCI 130ch
 • prix du neuf Megane 3 GT Line  algerie
  • Prix promotion : 2.174.400 DA
  • Prix TTC : 2.512.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • oui
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • Panoramique
   • Avant
   • Xenon
   • 17
   • Avant
   • 6
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • non
   • oui

Listing des prix Megane 3 RS

 • Renault Megane 3 RS 2.0 ess 265ch
 • prix du neuf Megane 3 RS  algerie
  • Prix TTC : 2.997.500 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Semi-Cuir
   • Avant
   • Radar de Recul
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur + Passager
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • Panoramique
   • Avant
   • Xenon
   • oui
   • 18
   • Avant
   • 6
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui

Listing des prix Scenic S3C

 • Renault Scenic S3C Bose 1.9 DCI 130ch
 • prix du neuf Scenic S3C Bose algerie
  • Prix TTC : 2.812.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • oui
   • Conducteur
   • Rabattables
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • Avant
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • En Option
   • En Option
   • 16
   • Avant
   • 6
   • oui
   • oui
   • AFU / BAS
   • A distance
   • oui
   • oui

Listing des prix Symbol

 • Renault Symbol Thalia Authentique 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Symbol Thalia Authentique algerie
  • Prix promotion : 975.500 DA
  • Prix TTC : 1.134.000 DA
  • Prix Licence : 835.000 DA
  • Prix ANDI : 865.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • oui
   • Conducteur
   • non
   • non
   • non
   • 2
   • oui
   • A distance
   • non
 • Renault Symbol Thalia Expression 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Symbol Thalia Expression algerie
  • Prix promotion : 1.048.500 DA
  • Prix TTC : 1.207.000 DA
  • Prix Licence : 889.000 DA
  • Prix ANDI : 921.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • oui
   • Conducteur
   • oui
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • A distance
   • non
   • oui
 • Renault Symbol Thalia Dynamique 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Symbol Thalia Dynamique algerie
  • Prix promotion : 1.211.000 DA
  • Prix TTC : 1.286.000 DA
  • Prix Licence : 952.000 DA
  • Prix ANDI : 986.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant
   • Radar de Recul
   • oui
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Symbol Extrême Made in Algeria 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Symbol Extrême Made in Algeria algerie
  • Prix promotion : 1.200.000 DA
  • Prix TTC : 1.290.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • ISOFIX
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
   • Limitateur + Régulateur de vitesse
 • Renault Symbol Extrême Made in Algeria 1.6 ess MPi 80 ch
 • prix du neuf Symbol Extrême Made in Algeria algerie
  • Prix promotion : 1.260.000 DA
  • Prix TTC : 1.325.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • ISOFIX
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
   • Limitateur + Régulateur de vitesse
 • Renault Symbol Thalia Dynamique 1.6 ess MPi 80 ch
 • prix du neuf Symbol Thalia Dynamique algerie
  • Prix promotion : 1.275.000 DA
  • Prix TTC : 1.340.000 DA
  • Prix Licence : 983.000 DA
  • Prix ANDI : 1.021.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant
   • Radar de Recul
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • A distance
   • oui
   • oui
 • Renault Symbol Thalia Dynamique 1.5 Dci 85ch
 • prix du neuf Symbol Thalia Dynamique algerie
  • Prix promotion : 1.260.600 DA
  • Prix TTC : 1.459.000 DA
  • Prix Licence : 1.084.000 DA
  • Prix ANDI : 1.124.000 DA
   • Assistée
   • Automatique
   • Avant
   • Radar de Recul
   • Ecran Tactile
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • A distance
   • oui
   • oui

Listing des prix Twingo

 • Renault Twingo expression 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Twingo expression algerie
  • Prix TTC : 1.086.000 DA
  • Prix Licence : 806.000 DA
  • Prix ANDI : 838.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • oui
   • non
   • non
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • non
   • non
   • 4
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui
 • Renault Twingo Dynamique 1.2 ess 16V 75ch
 • prix du neuf Twingo Dynamique algerie
  • Prix TTC : 1.279.000 DA
  • Prix Licence : 955.000 DA
  • Prix ANDI : 985.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant
   • Radio CD MP3
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • oui
   • oui
   • En Option
   • Vitres teintés + Vitres arrières sur-teintés
   • En Option
   • 14
   • non
   • 4
   • oui
   • oui
   • oui
   • oui