عربية

Listing des prix 320

 • Lifan 320 STD 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 320 STD algerie
  • Prix TTC : 799.000 DA
  • Prix Licence : 519.000 DA
  • Prix ANDI : 597.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur
   • non
   • 14
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
 • Lifan 320 Double Painting 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 320 Double Painting algerie
  • Prix TTC : 838.000 DA
  • Prix Licence : 519.000 DA
  • Prix ANDI : 597.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • 14
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non

Listing des prix 520

 • Lifan 520 DX 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 520 DX algerie
  • Prix TTC : 884.000 DA
  • Prix Licence : 576.000 DA
  • Prix ANDI : 662.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • non
   • Conducteur
   • oui
   • non
   • Avant
   • En Option
   • oui
   • non
   • non
 • Lifan 520 LX 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 520 LX algerie
  • Prix TTC : 903.000 DA
  • Prix Licence : 619.000 DA
  • Prix ANDI : 712.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • non
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • 14
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
 • Lifan 520 LX 1.6 ess 116ch
 • prix du neuf 520 LX algerie
  • Prix TTC : 989.000 DA
  • Prix Licence : 676.000 DA
  • Prix ANDI : 777.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • non
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • 14
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non

Listing des prix 520 Hatch Back

 • Lifan 520 Hatch Back 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 520 Hatch Back  algerie
  • Prix TTC : 884.000 DA
  • Prix Licence : 605.000 DA
  • Prix ANDI : 696.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • 14
   • Avant
   • 2
   • non
   • oui
   • non

Listing des prix 620

 • Lifan 620 1.6 ess 116ch BVA
 • prix du neuf 620  algerie
  • Prix TTC : 1.109.000 DA
  • Prix Licence : 765.000 DA
  • Prix ANDI : 880.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • oui
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • Avant
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
 • Lifan 620 1.6 ess 116ch
 • prix du neuf 620  algerie
  • Prix TTC : 1.150.000 DA
  • Prix Licence : 796.000 DA
  • Prix ANDI : 915.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • oui
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • Avant
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non

Listing des prix Van

 • Lifan Van 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf Van  algerie
  • Prix TTC : 789.000 DA
  • Prix Licence : 535.000 DA
  • Prix ANDI : 615.000 DA
   • Assistée
   • non
   • non
   • non
   • Conducteur
   • non
   • non
   • non
   • 0
   • non
   • non
   • non
 • Lifan Van 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf Van  algerie
  • Prix TTC : 802.000 DA
  • Prix Licence : 544.000 DA
  • Prix ANDI : 626.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • non
   • non
   • Conducteur
   • non
   • non
   • non
   • 0
   • non
   • non
   • non

Listing des prix X 60

 • Lifan X 60 1.8 ess 98ch
 • prix du neuf X 60  algerie
  • Prix TTC : 1.369.000 DA
  • Prix Licence : 958.000 DA
  • Prix ANDI : 1.102.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • oui
   • Avant
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
   • oui