عربية

Listing des prix 320

 • Lifan 320 STD 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 320 STD algerie
  • Prix promotion : 699.000 DA
  • Prix TTC : 799.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur
   • non
   • 14
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
 • Lifan 320 Double Painting 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 320 Double Painting algerie
  • Prix promotion : 739.000 DA
  • Prix TTC : 838.000 DA
  • Prix Licence : 519.000 DA
  • Prix ANDI : 597.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • 14
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non

Listing des prix 330

 • Lifan 330 1.3 VVT 91ch
 • prix du neuf 330  algerie
  • Prix TTC : 849.900 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Conducteur + Passager
   • non
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 14
   • Avant
   • 2
   • oui
   • A distance
   • non

Listing des prix 520 Hatch Back

 • Lifan 520 Hatch Back 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf 520 Hatch Back  algerie
  • Prix promotion : 864.000 DA
  • Prix TTC : 884.000 DA
  • Prix Licence : 605.000 DA
  • Prix ANDI : 696.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Avant + Arrière
   • oui
   • Avant
   • Conducteur
   • oui
   • oui
   • 14
   • Avant
   • 2
   • non
   • oui
   • non

Listing des prix 530

 • Lifan 530 1.5 VVT 103ch
 • prix du neuf 530  algerie
  • Prix TTC : 1.160.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Semi-Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Avant
   • Conducteur + Passager
   • ISOFIX
   • non
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 15
   • Avant
   • 4
   • oui
   • A distance
   • oui

Listing des prix 630

 • Lifan 630 1.5 VVT 103ch
 • prix du neuf 630  algerie
  • Prix TTC : 1.200.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Semi-Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radio CD MP3
   • Avant + Arrière
   • Conducteur + Passager
   • ISOFIX
   • non
   • oui
   • oui
   • Avant
   • oui
   • 15
   • Avant
   • 2
   • oui
   • A distance
   • non

Listing des prix 720

 • Lifan 720 1.8 ess 98ch
 • prix du neuf 720  algerie
  • Prix TTC : 1.420.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Semi-Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • Radio CD MP3
   • Avant + Arrière
   • Conducteur
   • oui
   • Avant
   • En Option
   • 16
   • Avant
   • 2
   • oui
   • AFU + EBD
   • oui
   • non

Listing des prix Van

 • Lifan Van 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf Van  algerie
  • Prix TTC : 789.000 DA
  • Prix Licence : 535.000 DA
  • Prix ANDI : 615.000 DA
   • Assistée
   • non
   • non
   • non
   • Conducteur
   • non
   • non
   • non
   • 0
   • non
   • non
   • non
 • Lifan Van 1.3 ess 65ch
 • prix du neuf Van  algerie
  • Prix TTC : 802.000 DA
  • Prix Licence : 544.000 DA
  • Prix ANDI : 626.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • non
   • non
   • Conducteur
   • non
   • non
   • non
   • 0
   • non
   • non
   • non

Listing des prix X 60

 • Lifan X 60 1.8 ess 98ch
 • prix du neuf X 60  algerie
  • Prix promotion : 1.290.000 DA
  • Prix TTC : 1.369.000 DA
  • Prix Licence : 958.000 DA
  • Prix ANDI : 1.102.000 DA
   • Assistée
   • Manuelle
   • Cuir
   • Avant + Arrière
   • Radar de Recul
   • oui
   • Avant
   • Conducteur
   • non
   • oui
   • 16
   • Avant
   • 2
   • oui
   • oui
   • non
   • oui